Aby sa každé dieťa na svete učilo, čo chce, kedy chce, na základe toho kým je

Posted on Posted in blog sk

Bedots education nie je len jedna vzdelávacia aplikácia. Je to myšlienka, vízia, filozofia a najmä presvedčenie. Presvedčenie, že je čas oveľa viac začať tlačiť na vytváranie nových ciest pre vzdelávanie. Naša generácia, generácia našich rodičov a prarodičov. Všetci sme mali dopodrobna nalinajkované, čo sa máme učiť, kedy sa máme učiť, a aké výsledky máme z toho dosahovať. Detí bolo čoraz viac, škôl čoraz menej, vychovávať bolo potrebné čoraz viac na jeden obraz, aby bolo ľahšie ovládať a korigovať rastúci dav. Výsledkom toho sú preplnené triedy a systém. Systém, ktorý umožní zvládnuť masu detí s čo najmenšími stratami v myšlienke, že toto je jediná správna cesta a vo viere, že týmto deťom dávame to najviac. 

Doba sa extrémne rýchlo mení, zisťujeme nové poznatky o fungovaní mozgu, správaní človeka, jeho fungovaní v spoločenstve, jeho vnútornej motivácií a mnoho iných vecí, ktoré v ideálnom svete by úplne nabúrali existujúci systém. Jeho veľkosť, prepracovanosť a neexistujúca vízia školstva, ale i nášho štátu, docielili to, že v 21.prvom storočí produkuje naše školstvo i napriek srdečnej snahe obetavých učiteľov deti, ktoré sa ešte len začínajú v dospelosti hľadať. Prijmeme dô škôl nádherné malé, usmievané dieťa, ktoré už možno, čo to prežilo, i bolestivé, i radostné. Ale najmä prijmeme veľkú individualitu, ktorá má rôzne preferencie, rôzne úrovne inteligencie, rôzne túžby, prejavy. S cieľom zvládnuť veľké množstvo týchto individualít ich posadíme do rovnakých lavíc, pomeriame ich rovnakým metrom a štandardnými pečiatkami ich oznámkujeme. Tak sa neraz stáva, že v jednej triede sedí orol, vedľa ryby, mačka vedľa králika a motýľ vedľa medveďa. Všetci sú však donútení učiť sa lietať a šplhať po stromoch. No kto naučí rybu šplhať po strome? Možno tak maximálne skákať popri tom strome, no ak chceme od nej viac, ničíme podstatu jej bytia. Z vynikajúceho plavca, spravíme nesebavedomú skákajúcu žubrienku.

Každý jedinec sa rodí s iným rozložením úrovne siedmych druhov inteligencie. Preto sa jedno dieťa naučí čítať v piatich rokoch, iné sa bezproblémov naučí v prvej triede. Dieťa intuitívne vie, ktorý druh inteligencie sa u neho začína rozvíjať a v tom období inklinuje k činnosti, ktorá rozvoj tejto inteligencie podporuje. Deti preto najlepšie vedia, čo sa majú učiť. Len, čo s tým, keď teraz v daný čas musia zvládnuť určené učivo? A, čo je ešte horšie? Čo s tým, keď za to, že to dieťa nezvládlo mu na čelo vytlačíme nálepku toho horšieho? Koľko takýchto nálepok treba, aby sme v dieťati zabili chuť učiť sa, objavovať, posúvať sa, plniť svoje ciele.

 

Možno sa treba opýtať samého seba, kde by som bol, keby som mohol v tej škole venovať sa tomu, čo ma viac bavilo? Pamätáte si vôbec, čo Vás v škole bavilo? O koľko viac odvahy by som v živote mal, keby som toľkokrát nebol horší ako polovica triedy? O koľko menej strachu by som v sebe mal, keby som sa nebál zlyhania, za ktoré ma vždy trestali?

photo-1444840535719-195841cb6e2b

 

Je zbytočné bojovať proti molochovi ako je dnešný školský systém. Ak chcete zmeniť organizmus, musia sa začať meniť jeho bunky. Preto aj Bedots Education je jednou z týchto buniek. Nemáme dnes toľko peňazí a s nimi spojenú moc, aby sme založili slobodnú školu, podporovali nejakú existujúcu, alebo spravili niečo viac. Čo môžeme je napríkad so schopnosťami, ktoré máme rozbehnúť projekt, ktorého cieľom je dokázať, že dieťa sa dokáže učiť i samo v momente, keď má na to chuť. Zoberie iPad do ruky, zapne si vzdelávaciu hru postavenú na princípoch slobodnej edukácie a najnovších poznatkoch o fungovaní mozgu pri učení a v pohodlí, bezpečí domova sa hrá, objavuje a zažíva radosť z poznania a z toho, že to zvládlo. Nechceme nahradiť rodičov, učiteľov, kamarátov za iPady, to vonkoncom nie. Chceme vytvoriť paraleru, novú možnosť… Toto je Bedots Education, je to viac ako len vzdelávacie aplikácie. Je to bunka, ktorá mení organizmus. 🙂

Pridaj komentár