Vízia Bedots Ekosystému

Vytvoriť ekosystém, ktorý nie je závislý na mieste, čase, má minimum obmedzení, kde v jeho centre sú deti. Deti vyberajú, čo sa bude diať, ako a kedy. Jednou zo základných mišlienok ekosystému je myšlienka, že deti dospelých nepotrebujú na to, aby im hovorili, čo, ako a kedy majú presne robiť. Dospelí sa v tomto ekosystéme stávajú len sprostredkovateľmi poznatkov, tútormi, poskytovateľmi bezpečia, lásky a ostatných potrieb, ktoré si deti nedokážu zadovážiť samé (cestovanie, pranie oblečenia, …).

 

Chceme inšpirujúcim spôsobom doplniť školský vzdelávací systém, ktorý podľa pravidiel, noriem a zákonov okresáva deti v jednotný obraz. Tak tvorí rovnako nastavených neslobodných jedincov. A to tým, že vytvoríme systém individuálneho vzdelávania a nahradenia školy ako miesta zadávania problémov, na miesto riešenia problémov, s ktorými deti do školy prídu zo svojho hravého vzdelávania.

 

Zmena edukácie

Myslíme si, že je jednoduchšie spoločne sa zapojiť do celosvetového vzdelávania, ktoré využíva výhody technologického pokroku. Nebojíme sa tvrdiť, že je jednoduchšie zabezpečiť drvivej väčšine detí na tejto planéte jeden tablet plný vzdelávacieho obsahu. Ako postaviť nové školy plné učebníc, vybudovať novú infraštruktúru a zmeniť systému. Dnes je na svete prebytok potrebnej technológie, internetové pokrytia sa šíri obrovskou rýchlosťou a mnohé svetové organizácie rozbiehajú projekty na podporu zavedenia tabletovej výučby na školách.

Edukačné hry

Jednotlivé aplikácie pokrývajú vyúčbu nejakej oblasti daného predmetu. Aplikácie sú vyskladané tak, aby sa dieťa dokázalo samo oboznámiť s danou problematikou - objaviť jej princíp. V každom predmete sú úrovne, ktoré na seba nadväzujú, dieťa tieto úrovne prechádza postupne na základe úspešného absolovania predchádzajúcej úrovne. Hry majú v prvom rade dieťaťu priblížiť danú oblasť a ono má takto zistiť, či ho aktuálne zaujíma. Ak áno, má pri sebe vynikajúci nástroj, s ktorým môže danú vec skúmať kedykoľvek a kdekoľvek.

„Ako má byť človek slobodný, keď sme všetci formovaní už ako nemluvňatá?“ -- A. S. Neil

Vychádzame z toho, že každé dieťa sa rodí s rôznym rozpoložením inteligencie, preto v určitom čase prirodzene inklinuje k rôznym záujmom. Niektoré má chuť učiť sa čítať už v štyroch rokoch, iné prejaví záujem o písmenká oveľa neskôr. Dieťa má v sebe svoju prirozdenú inteligenciu, ktorá mu napovedá, v ktorom období vývoja sa mu začína rozvíjať daný typ inteligencie, preto ono najlepšie vie, že práve teraz sa potrebuje učiť čítať.

 

Celý ekosytém je založený na slobodnej voľbe vzdelávania, ktoré vychádza z prirodzenej túžby objavovať. Naším poslaním je zlepšiť našu spoločnosť a cesta prostredníctvom edukácie nám dáva veľký zmysel.

„Učím sa, keď chcem, čo chcem a na základe toho, kým som.“  Bedots Education

 

Pridajte sa k nám

Byť súčasťou Bedots education môže byť úplne každý. Učiteľ, zanietenec, vývojár, rodič, babka, dedko. Každý. 

 

Pre školy, škôlky

Ak sa Vám Dora páči a chcete s jej pomocou vyučovať, napíšte nám. Našim cieľom je dostať Doru do bežného vzdelávania, a preto máme pripravený program pre všetky druhy vzdelávania. 

 

Pre zanietených 

Ak sa zaujímate o slobodnú edukáciu, technológie vo výučbe, alebo sa Vám páči naša myšlienka, napíšte nám o sebe, svojich aktivitách, projektoch. Priestor pre spoluprácu nájdeme. 

 

Vaše meno

Váš email

Predmet

Vaša správa

O nás

Kto stojí za bedots education?