Dora in a secret hole 

Dora tentokrát objavuje tajné chodby podzemia a dieťa jej má pomôcť dostať sa z chodby von. Dieťa určuje ako Dora bude skákať a spoločne sa tak učia spoznávať podstatu počítania s kladnými i zápornými číslami až do 20.

Dostane sa Dora z chodby von?

Opäť je hra inšpirovaná Hejného metódou výučby matematiky.

Dieťa si ani neuvedomuje, že jednoduchým určovaním smeru skákania Dory si buduje na pozadí logiku práce so zápornými číslami. S konkrétnymi číslami sa dieťa dostáva v hre do kontaktu až neskôr, keď jednoduché pokyny k skákaniu začína nahrádať číslom. 

Navyše hra vytvára u dieťaťa základňu k pochopeniu logiky programovania.